Games on the checkerboard: How soil heterogeneity influences plant species coexistence

W. Xue

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • Bezemer, T. Martijn, Promotor
  • Berendse, Frank, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning10 sep. 2018
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit