Gaps and Parasitic Gaps

H.J. Bennis, T. Hoekstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-87
TijdschriftThe Linguistic Review
Volume4
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit