Gateway to the West. The Dutch language in colonial Indonesia 1600-1950. A history of language policy [Review of: K. Groeneboer (1998) Gateway to the West. The Dutch language in colonial Indonesia 1600-1950. A history of language policy]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)66-68
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume116
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit