Gave wijde pijpen, flexe baggy trousers: Overeenkomsten tussen taal en mode

Frank Jansen, Sterre Leufkens, M. Van Oostendorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-17
Aantal pagina's3
TijdschriftOnze Taal
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2018

Citeer dit