Geïllustreerde pers in oorlogstijd [Review of: M. Martin (2006) Images at War. Illustrated periodicals and constructed nations]

C.M. Kristel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)269-270
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume120
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit