Gebruik van monitoringstechnologie vraagt om kritische reflectie

Djurre Das, Roos de Jong, L. Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37-44
TijdschriftHolland Management Review
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit