Gedenken op de plek des onheils: bermmonumenten als materiële uitdrukking van veranderende rouwcultuur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

656 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)263-281
TijdschriftVolkskunde
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit