Geef mij maar Amsterdams?

Nicoline van der Sijs, Kristel Doreleijers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-23
TijdschriftOnze Taal
Volume5
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit

van der Sijs, N., & Doreleijers, K. (2019). Geef mij maar Amsterdams? Onze Taal, 5, 22-23.