Geen bewijs voor minder griepcomplicaties door oseltamivir [Commentaar]

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1892-1894
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume153
Nummer van het tijdschrift39
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit