"Geen Friese toestanden!" Het werk van streektaalfunctionarissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)251-253
TijdschriftOnze Taal
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit