[geen titel] [Review of: (2007) Dirk Van Hulle, De kladbewaarders; (2004) Dirk Van Hulle, Textual Awareness. A Genetic Study of Late Manuscripts by Joyce, Proust, & Mann; (2008) Dirk Van Hulle, Manuscript Genetics, Joyce's Know-How, Beckett's Nohow; (2010) Dirk Van Hulle, Darwins kladjes]

J.A.W. Gielkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)334-335
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume126
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit