Gefascineerd door jongerentaal

L. Cornips, V. de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

531 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)34-35
Aantal pagina's2
TijdschriftNeerlandia
Volume114
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit