Gehoord en Bijgewoond: CESSDA Roadshow on COVID-19

Heidi Berkhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

7 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op 30 september organiseerde het Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) een online roadshow over COVID-19-data. Het belang van goed gedocumenteerde en snel beschikbare data over deze pandemie werd gedurende twee uur vanuit verschillende oogpunten belicht.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2
TijdschriftE-data & Research
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 14 okt. 2021

Citeer dit