Gelijke kansen door de meertalige pabo

Joana da Silveira Duarte , A.M.J. Riemersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Meertaligheid is het unique selling point van een nieuw project van NHL Stenden Hogeschool. Studenten worden voorbereid op onderwijs aan global cititzens.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18
Aantal pagina's1
TijdschriftLeeuwarder Courant
StatusGepubliceerd - 15 mei 2018

Citeer dit