Gemengde huwelijken in Europa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Gemengde huwelijken worden vaak gezien als een graadmeter voor de integratie van migranten. Ook kunnen zij een aanwijzing zijn voor sociale en culturele veranderingen. Uit een recente studie van Eurostat blijkt dat gemengde huwelijken in Europa steeds meer voorkomen. Een op de 12 gehuwden in Europa deelt tegenwoordig het huwelijksbootje met een buitenlandse partner.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit