Gemiddeld is een vrouw 12 jaar aan de pil

A. de Graaf, G.C.N. Beets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

75 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vijftig jaar geleden kwam de anticonceptiepil op de Nederlandse markt. Daarmee kon beter dan ooit tevoren het gewenste aantal en de spreiding van geboorten worden geregeld. Vrij snel was dat ook in Nederland goed zichtbaar: de vruchtbaarheidscijfers daalden aanzienlijk. Maar hoe staat het met het geboorteregelend gedrag in Nederland anno 2013?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume30
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit