Geminates in Central Sarawani Balochi

B. Soohani, M. van Oostendorp, A.A. Ahangar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-85
TijdschriftDialectologia
Volume13
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit

Soohani, B., van Oostendorp, M., & Ahangar, A. A. (2014). Geminates in Central Sarawani Balochi. Dialectologia, 13, 71-85.