Geminates in Central Sarawani Balochi

B. Soohani, M. van Oostendorp, A.A. Ahangar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-85
TijdschriftDialectologia
Volume13
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit