Gender and educational inequalities in extending working lives: Late-life employment trajectories across three decades in seven countries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftWork, Aging and Retirement
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 17 sep. 2022

Citeer dit