Gender and Sexual Orientation in relation to hypothalamic structures

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

645 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-61
TijdschriftHormone Research
Volume38
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit