Gender differences in scientific productivity, a persisting phenonemon?

P. van Arensbergen, I.C.M. van der Weijden, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

153 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)857-868
TijdschriftScientometrics
Volume93
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit