Gender differences in social embeddedness determinants of loneliness among Moroccan and Turkish older migrants

Laurens ten Kate*, T. Fokkema, T.G. van Tilburg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Journals of Gerontology: Series B
DOI's
StatusGeaccepteerd/in druk - 18 dec. 2023

Citeer dit