Gender in Germanic

L. Cornips, Frans Gregersen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Germanic Linguistics
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 feb 2021

Citeer dit