Gender in the languages of Aru

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-26
TijdschriftWacana: Journal of the Humanities of Indonesia
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit