Gender, sexuality, and the state in Southeast Asia

M. Peletz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4096 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)895-917
TijdschriftJournal of Asian Studies
Volume71
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit