Gene body DNA methylation in seagrasses: inter- and intraspecific differences and interaction with transcriptome plasticity under heat stress

Laura Entrambasaguas, Miriam Ruocco, Koen J.F. Verhoeven, Gabriele Procaccini* (Co-auteur), Lazaro Marín-Guirao

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gene body DNA methylation in seagrasses: inter- and intraspecific differences and interaction with transcriptome plasticity under heat stress'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences