Gene delivery to neurons of the dorsal root ganglia using adeno-associated viral vectors.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-189
TijdschriftNeuromethods
Volume98
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit