Gene expression profiling of hypertrophic cardiomyocytes identifies new players in pathological remodeling

Marta Vigil-Garcia, Charlotte J Demkes, Joep E C Eding, Danielle Versteeg, Hesther de Ruiter, Ilaria Perini, Lieneke Kooijman, Monika M Gladka, Folkert W Asselbergs, Aryan Vink, Magdalena Harakalova, Alexander Bossu, Toon A B van Veen, Cornelis J Boogerd, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gene expression profiling of hypertrophic cardiomyocytes identifies new players in pathological remodeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences