Gene expression variation in natural populations of hexaploid and allododecaploid Spartina species (Poaceae)

Julie Ferreira de Carvalho, Julien Boutte, Pierre Bourdaud, Houda Chelaifa, Kader Ainouche, Armel Salmon, Malika Ainouche (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gene expression variation in natural populations of hexaploid and allododecaploid Spartina species (Poaceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences