Gene therapy and nerve repair.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Malessy, M.J., Promotor, Externe Persoon
  • Verhaagen, J., Promotor
  • De Winter, Fred, Co-promotor
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit