Gene therapy for axon regeneration. Adeno-associated viral vector-mediated delivery of SaCas9 and phosphoinositide 3-kinases in cortical neurons.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • University of Cambridge
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • Fawcett, J.W., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning27 mrt. 2019
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit