Gene therapy for neurotrophic factors in experimental neurotrauma.

W.T. Hendriks

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • Boer, G.J., Promotor
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit