Gene therapy to repair the injured nerve.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • Malessy, M.J., Promotor, Externe Persoon
  • De Winter, Fred, Co-promotor
  • Tannemaat, M, Co-promotor
Datum van toekenning14 mei 2020
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit