Genealogical evidence for random mating in a natural population of the great tit (Parus major L.)

A.J. Van Noordwijk, P.H. Van Tienderen, G. De Jong

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)104-106
  TijdschriftNaturwissenschaften
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit