Genera of diaporthalean coelomycetes associated with leaf spots of tree hosts

P.W. Crous, B.A. Summerell, A.C. Alfenas, J. Edwards, I.G. Pascoe, I.J. Porter, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)66-75
  TijdschriftPersoonia
  Volume28
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit