Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 1

Y. Marin-Felix*, J. Z. Groenewald, L. Cai, Q. Chen, S. Marincowitz, I. Barnes, K. Bensch, U. Braun, E. Camporesi, U. Damm, Z. W. de Beer, A. Dissanayake, J. Edwards, A. Giraldo, M. Hernández-Restrepo, K. D. Hyde, R. S. Jayawardena, L. Lombard, J. Luangsa-ard, A. R. McTaggartA. Y. Rossman, M. Sandoval-Denis, M. Shen, R. G. Shivas, Y. P. Tan, E. J. van der Linde, M. J. Wingfield, A. R. Wood, J. Q. Zhang, Y. Zhang, P. W. Crous

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

312 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences