Generaasje of literêre koade? Poëzy: 1935-1941.

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)32-52
TijdschriftHjir: Frysk literêr tydskrift
Volume15
Nummer van het tijdschrift5-6
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit