General Mother awaits genocide verdict

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftNewsletter Criminology and International Crimes
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit