General Surveillance of the soil ecosystem: An approach to monitoring unexpected adverse effects of GMO's

E. Smit, P.A.H.M. Bakker, H. Bergmans, J. Bloem, B.S. Griffiths, M. Rutgers, O. Sanvido, B.K. Singh, J.A. Van Veen, R. Wilhelm, D.C.M. Glandorf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'General Surveillance of the soil ecosystem: An approach to monitoring unexpected adverse effects of GMO's'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics

Agriculture & Biology