General tendencies of phyto- and zooplankton development in two closed estuaries (Lake Veere and Lake Grevelingen) in relation to an open estuary (Eastern Scheldt) S.W. Netherlands

C. Bakker, F. Vegter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)226-245
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit