Generalism in Nature ... The Great Misnomer: Aphids and Wasp Parasitoids as Examples

Hugh D. Loxdale (Co-auteur), Adalbert Balog, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Generalism in Nature ... The Great Misnomer: Aphids and Wasp Parasitoids as Examples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology