Generation and analysis of mouse intestinal tumors and organoids harboring APC and K-Ras mutations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Generation and analysis of mouse intestinal tumors and organoids harboring APC and K-Ras mutations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences