Generation of Hip-Hop Lyrics with Hierarchical Modeling and Conditional Templates

Enrique Manjavacas, Mike Kestemont, F.B. Karsdorp

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Generation of Hip-Hop Lyrics with Hierarchical Modeling and Conditional Templates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science