Generation time and temporal scaling of bird population dynamics

B-E. Sæther, R. Lande, S. Engen, H. Weimerskirch, M. Lillegård, R. Altwegg, P.H. Becker, T. Bregnballe, J.E. Brommer, R. McCleery, J. Merilä, E. Nyholm, W. Rendell, R.J. Robertson, P. Tryjanowski, M.E. Visser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-102
  TijdschriftNature
  Volume436
  Nummer van het tijdschrift7047
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit