Generic classification of the Verrucariaceae (Ascomycota) based on molecular and morphological evidence: recent progress and remaining challenges

C. Gueidan, S. Savic, H. Thus, C. Roux, C. Keller, L. Tibell, M. Prieto, S. Heiomarsson, O. Breuss, A. Orange, L. Froberg, A. Amtoft-Wynns, P. Navarro-Rosines, B. Krzewicka, J. Pykala, M. Grube, F. Lutzoni

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)184-208
  Aantal pagina's25
  TijdschriftTaxon
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit