Generic concepts in Calonectria and Nectria with anamorphs in Cylindrocladium and Cylindrocladiella

P.W. Crous, M.J. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1993

    Citeer dit