Generic delineation and character evolution in Verrucariaecae.

C. Gueidan, S. Savić, H. Thüs, C. Roux, C. Keller, L. Tibell, M. Prieto, S. Heidmarsson, O. Breuss, A. Orange, L. Fröberg, A. Amtoft-Wynns, P. Navarro-Rosinés, B. Krzewicka, J. Pykala, M. Grube, F. Lutzoni

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    StatusGepubliceerd - 2008

    Citeer dit