Generic names in Magnaporthales

Ning Zhang, Jing Luo, Amy Y. Rossman, Takayuki Aoki, Izumi Chuma, Pedro W. Crous, Ralph Dean, Ronald P. de Vries, Nicole Donofrio, Kevin D. Hyde, Marc-Henri Lebrun, Nicholas J. Talbot, Didier Tharreau, Yukio Tosa, Barbara Valent, Zonghua Wang, Jin-Rong Xu

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  82 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Generic names in Magnaporthales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences