Genes in congenital heart disease: atrioventricular valve formation.

I.C. Joziasse, J.J. van de Smagt, K. Smith, J. Bakkers, G.J. Sieswerda, B.J.M. Mulder, P.A. Doevendans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genes in congenital heart disease: atrioventricular valve formation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences