Genetic analysis of ecologically relevant morphological variability in Plantago lanceolata L. VI The relation between allozyme heterozygosity and some fitness components

K. Wolff, J. Haeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)243-255
  TijdschriftJournal of Evolutionary Biology
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit