Genetic analysis of the two zebrafish patched homologues identifies novel roles for the hedgehog signaling pathway.

M.J. Koudijs, M.J. den Broeder, E. Groot, F. van Eeden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic analysis of the two zebrafish patched homologues identifies novel roles for the hedgehog signaling pathway.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences